BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
  • Kitüntetett diákjaink - ÁLTALÁNOS ISKOLAI DÍJAK
Kitüntetett diákjaink - ÁLTALÁNOS ISKOLAI DÍJAK Megosztás

A Mindszenty Iskoláért Alapítvány 1998-ban alapította a Mindszenty emlékérmet. E kitüntető díjat, a nevelőtestület döntése alapján, minden évben egy végzős nyolcadikos tanuló veheti át, aki példamutató lelkiségével, szorgalmával, versenyeken elért eredményeivel tűnik ki társai közül.

MINDSZENTY  EMLÉKÉREMMEL díjazott tanulók:

1999  Hlavács Cecília

2000  Marx Anna

2001  Ruisz Kristóf

2002  Szlávicz Eszter

2003  László Eleonóra

2004  Hartwig Anna

2005  Tímár Zsófia

2006  Simon Judit

2007  Filinger Zsófia

2008  Zsoldos Zsombor

2009  Englert Virág

2010  Kovács Tekla

2011  Hornung Anna

2012  Hári Anna Teréz

2013  Foki Bencze

2014  Hornung Péter

2015  Seregélyes László

2016  Baki Florentin

2017  Császár Barnabás

2018  Dankó Orsolya

2019  Péter Eszter

2020  Simon Donát

2021  Seregélyes Mária

A MIndszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium nevelőtestülete 2011-ben, az újraindult iskola első igazgatónőjének, majd rendfőnöknek, Kertész Ilona Tarzícia CND nővér emlékére alapította a Tarzícia-díjat. Minden évben legfeljebb 4 általános iskolai vagy gimnáziumi végzős diák számára ítélhető oda. A díjazottak a példás magatartású, kiemelkedő szorgalmú, kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményű tanulók köréből kerülnek ki.
 
TARZÍCIA-DÍJBAN RÉSZESÜLTEK
2011 Virág Domonkos
2012 Gárdos Bíbor, Vas Dorina, Vígh Dóra
2013 Muszil Eszter, Krajczár Blanka
2014 Szalay Gergő, Tornyos Karolina
2015 Krajczár Lilla, Beczők Dóra
2016 Dancs Márton, Jóna Rozina, Vígh Dóra
2017
2018 Hornung Péter, Kiss Gergely
2019 Horváth Tekla, Sipos Anna
2020 Kótyuk Veronika, Korcsmár Bíborka
2021 Őry Hunor, Zuggó Zsuzsanna

Mercédesz nővér?díjat Tóth Mária Mercédesz (CND) születése 90. évfordulójának évében, a Mindszenty iskolát fenntartó Notre Dame Rend nővérei alapították 2018. május 16-án. A díj a rendalapító és az iskola szellemiségéhez méltó hitéletért, a liturgikus szolgálatban végzett áldozatos tevékenységért, példás  szorgalomért érdemelhetik ki a diákok.

MERCÉDESZ NŐVÉR?DÍJJAL KITÜNTETETTEK
2018 ? Lemle Eszter
2019 ? Lemle Zoltán Benedek, Jokhel Mihály, Paksa Rebeka
2020 ? Császár Gábor, Jordán Ádám, Kálmán Karolina
2021 ? Nagy Zsombor, Paucsa Benedek