BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
  • Könyvtár
Könyvtár Megosztás
Az iskolai könyvtár elsősorban a gyermekeknek szóló könyveket és egyéb dokumentumokat gyűjti. Gyűjtőkörébe tartozik minden, ami az iskolai oktatást, nevelést és tanulást szolgálja. A pedagógusok számára segédkönyvtárként működik.
Könyvtárunk feladata nem csak az általános műveltséghez, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok biztosítása, hanem kiemelten gyűjtjük a vallásos, a kereszténységgel kapcsolatos szakirodalmat.

Állományadatok:
A könyvtár jelenleg 20000 feletti dokumentummal rendelkezik.
Az állomány nagyobb részét könyvek teszik ki, de videokazetták, s bár alacsony számban CD-k és CD-ROM-ok, időszaki kiadványok is megtalálhatók a gyűjteményben. Az egyedi nyilvántartású tankönyv 6000 darabra tehető.

Könyvtárunk szolgáltatásai
A Mindszenty József Általános Iskola könyvtára nem nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

Beiratkozás: tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.
Tanév végéig minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni.
Az elveszített vagy erősen megrongált könyvek árát beszerzési áron meg kell térítenie az olvasónak.
Az iskolából távozó tanuló vagy pedagógus köteles elszámolni a könyvtári dokumentumokkal.

A könyvtárat érintő információkról, újdonságokról, és ajánlókról a könyvtár saját Blog oldalán értesülhetsz, melyet a következő úton érhetsz el:
http://tudorka-konyvtar.blog.hu