BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
  • Közzétételi lista - Házi feladatok szabályai
Közzétételi lista - Házi feladatok szabályai Megosztás
Törekszünk arra, hogy a tanítási szünetekre minimális mennyiségű házi feladatot adjunk, de nem kötelező gyakorló és szorgalmi jellegű feladatok ekkorra is kijelölhetők.

Az otthoni írásbeli és szóbeli feladatok célja a tanítási órán tanultak megszilárdítása, gyakorlása, elmélyítése, kiegészítése. Jó alkalom nyílik ekkor is a differenciált foglalkoztatásra, tehetséggondozásra.

Fontos szempont, hogy a feladatokat a tanuló önállóan el tudja készíteni, a feladatok mennyisége és minősége alkalmazkodjon a tanulók tudásához, életkorához.

Tantárgytól, feladattól függően az előre megbeszélt értékelési rendben és osztályzattal minősíthető a házi feladat is. Az írásbeli feladatokat tartalmi, helyesírási és esztétikai szempontok szerint is értékeljük, igénytelenség esetén a feladatot újra íratjuk. Ha a tanuló hanyagsága miatt a házi feladatot nem készítette el, a tanárnak joga van az adott feladatból szóban vagy írásban számon kérni a tanulót.