BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
 • Névadónk Mindszenty József
Névadónk Mindszenty József MegosztásMINDSZENTY JÓZSEF (1892 - 1975)

BÍBOROS ÉLETTÖRTÉNETE KÉPEKBEN


Mindszenty imádság

Urunk, Istenünk engedd, hogy egyre többen kövessük Mindszenty bíboros életpéldáját;
hogy a magyarság körében egyre több legyen az imádságos ember;
a szenvedéseivel is engesztelő ember;
az Istenhez, Egyházhoz, Hazához mindhalálig hűséges ember;
a szabadságjogokat minden körülmények között tisztelő ember;
a tevékeny szeretetben Krisztus igazságát megélő ember,
hogy ily módon gyarapodjon, erősödjön Pannonia Sacra,
vagyis az Isten törvényei szerint élni akaró magyarok nagy családja,
a szentül élni akaró magyarok határokat nem ismerő közössége.
Ámen.


 1.  1892. március 29.
  E napon született Mindszenty (eredeti nevén Phem) József a Vas megyei Mindszenten, szülei földművesek voltak, apját Pehm Jánosnak, anyját Kovács Borbálának hívták, mintegy 20 holdnyi birtokon gazdálkodtak.
     
 2.  1915. június 12.
  A szombathelyi egyházmegye teológiai főiskolájának elvégzése után pappá szentelte megyéspüspöke, gróf Mikes János a szombathelyi székesegyházban.
     
 3.  1917. február 1.
  Másfél éves felsőpatyi káplánság után (ott fejezte be ,,Az édesanya'' című könyvét) a zalaegerszegi állami főreálgimnázium hittanáraként kezdte meg tevékenységét, mellette osztályfőnök és latintanár is volt.
     
 4.  1918 - 19
   A Keresztény Szociális Néppárt egyik helyi szervezőjeként és vezetőjeként tűnt ki.  Megalapította és szerkesztette a Zala megyei Újságot.
     
 5.  1919. február 9 - 1919. május 18.
   Szombathelyen őrizetbe vették ellenforradalmi tevékenység vádjával. A letartóztatásból a Tanácsköztársaság idején szabadult, s ezt követően szülőfalujában tartózkodott.
     
 6.  1919. október 1.
  Huszonhét éves korában plébánosi kinevezést kapott a 16 ezer fős zalai megyeszékhely és a hozzácsatolt öt filiális község ellátására. A rendkívül tevékeny Pehm apátplébános fontos szerepet játszott a helyi zalaegerszegi közéletben és a hívők körében. 
  27 évet töltött Zalaegerszegen, ez alatt 19 templomot, köztük a ferences   templomot és kolostort, 7 plébániaépületet, 9 miséző helyet, 12 iskolát építtetett, köztük a Notre Dame nővérek anyaházát és tanítóképzőjét, elemi és polgári iskoláját, évente 34 tehetséges fiatal taníttatását vállalta, 35 férőhelyes szeretetotthont alapított.
     
 7.  1942. február
  Megváltoztatta családnevét, szülőfaluja iránti tiszteletből Mindszentyre.
     
 8.  1944. március 4.
  XII: Piusz pápa veszprémi püspöknek nevezte ki.
     
 9.  1944. március 25.
  Az esztergomi bazilikában szentelték püspökké.
     
 10. 1944. október 31.
  Személyesen adta át a nyilas kormánynak a "Dunántúl főpásztorainak memoranduma" címet viselő iratot, melyben az ország elpusztítása és a zsidóüldözés ellen emeltek szót.
     
 11. 1944. november 27.
  Mindszenty József veszprémi püspököt másodszor is letartóztatták.
     
 12. 1944. december 23.
  Nagy csendőri fedezettel átszállították a sopronkőhidai fegyházba 26 pappal és kispappal együtt, majd december 29-én átvitték Sopronba.
     
 13. 1945. április 1.
  A szovjet csapatok bevonulásakor szabadult.
     
 14. 1945. szeptember 8.
  XII. Piusz pápa esztergomi érsekké és hercegprímássá nevezte ki.
     
 15. 1945. december 8.
  Mindszenty első találkozása XII. Pius pápával, aki leírhatatlan atyai kedvességgel fogadta.
     
 16. 1946. február 21.
  A Szentatya bíborossá nevezte ki, az új bíbornoki kalapot az "Éljen Magyarország!" magyar szavak kíséretében tette a fejére, majd hozzáfűzte: "A 32 közül te leszel az első, akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot!"
     
 17. 1947. június 18-22.
  Mindszenty bíboros részt vett Kanadában az ottawai Mária-Világkongresszuson, amely nagy hatást gyakorolt rá, és felötlött benne egy hazánkban megrendezendő   Boldogasszony-év terve.
     
 18. 1947. augusztus 15 - 1948. december 8.
  Az Esztergomban megnyitott nagysikerű Boldogasszony-év ünnepségein és zarándoklatain szerte az országban összesen 4.600.000 hívő vett részt.
     
 19. 1948. december 26.
  Édesanyja jelenlétében hűtlenség, kémkedés, a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény és valutaüzérkedés gyanúja alapján őrizetbe vették és letartóztatták. 
  házkutatás után elé tett jegyzőkönyvet nem írta alá. A hírhedt ÁVH-központba vitték az Andrássy u. 60-ba, és megkezdték kínzását és kihallgatását.
     
 20.  1949. február 3-8.
  Az ellene lefolytatott koncepciós perben Mindszentyt életfogytig tartó fegyházra ítélték. Az utolsó szó jogán békét kért az egyháznak, a magyar államnak és a lelkének. 
  XII. Piusz pápa pár nappal később kiközösített mindenkit, aki részt vett Mindszenty elítélésében. 
     
 21. 1949 szeptembere
  Mindszenty bíborost ettől kezdve a főváros VIII. kerületében, a Conti utcai fegyházban tartották őrizet alatt.
     
 22.  1955 júliusa
  Betegsége és a hatalmas külpolitikai nyomás hatására házi őrizetbe került, előbb Püspökszentlászlón, majd a felsőpetényi Almássy kastélyban.
     
 23. 1956. október 30.
  A bíboros az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörése után szabadult fogvatartásából. Másnap Budapestre érkezett. Azonnal tárgyalásokat kezdett az egyházi és állami vezetőkkel, külföldi delegációkat fogadott, rádióbeszédeket mondott.
   
 24. 1956. november 4.
  A szovjet csapatok beözönlését követően az amerikai nagykövetségen kért és kapott menedéket. A magyar hercegprímás közel 15 éven át tartózkodott a követségen.
     
 25. 1960. február 5.
  Meghalt édesanyja, Pehm Jánosné, Kovács Borbála.
     
 26. 1971. szeptember 28.
  Mindszenty bíboros a Vatikán és a magyar állam között létrejött megállapodás nyújtotta lehetőség következtében elhagyta Magyarországot. Szabadulása után felkereste VI. Pál pápát, majd a bécsi Pázmáneumba költözött, ahol élete hátralevő éveit töltötte.
     
 27. 1972. szeptember 17.
  Először zarándokolt el, mint száműzött, Máriazellbe.
     
 28. 1975. május 6.
  83 éves korában elhunyt Mindszenty bíboros. Holttestét Mariazellben helyezték el.
  Így írt végakaratában: "Amikor Mária és Szent István országa felett lenyugszik a moszkvai hitetlenség csillaga, holttestemet vigyék az esztergomi bazilika kriptájába."
     
 29. 1991. május 1.
  Megkezdődött sírja feltárása, hamvait május 4-én hívők tízezreinek jelenlétében helyezték végső nyughelyére, az esztergomi bazilikába.
     
 30. 2012
  Mindszenty bíboros teljes jogi, erkölcsi és politikai rehabilitációja megtörtént a magyar állam részéről.


"Mártír volt, aki csodálatos helytállással viselt el testi és lelki szenvedéseket egyházához és népéhez mindvégig kitartó hűségében.
Korszakunknak, egy olyan korszaknak a vértanúja, amelyben új mártírtípust teremtett az ideológiai és politikai okokból támadt vallásüldözés...
Tisztelettel és nagyrabecsüléssel hajlunk meg ez előtt a modernkori vértanú előtt..." (König bécsi bíboros-érsek temetési prédikációjából)

Forrás:
Mindszenty József: Emlékirataim. Helikon Kiadó, Bp., 2015