BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
  • Támogatóink - Alapítvány
Támogatóink - Alapítvány Megosztás
Az Zalaegerszegi Miasszonyunk (Notre Dame) Nővérek Mindszenty Iskolájáért Alapítvány 1992 novemberében jött létre, azzal a céllal, hogy a Notre Dame Női Kanonok-és Tanítórend által 1993 szeptemberében életre hívott zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézetét támogassa. Az alapítvány 1998-ban közhasznú szervezetté alakult.
A Mindszenty Iskoláért Alapítvány kezdetben a Rend által újraindított oktatás tárgyi feltételeinek megteremtésében, a rászoruló tanulók tanszereinek megvásárlásában, majd az 1999-ben visszakapott teljes épület felújításában, átalakításában, felszereléseinek kiegészítésében segített. Jelentős összegekkel támogatta a kollégium kialakítását, bútorzatának megvásárlását.
Ezen eredményeket sok önkéntes segítőnek és támogatónak köszönhetően érte el. Ez annál is inkább nehéz feladat volt, mert 2007-ig az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott, fizetett alkalmazottja nem volt.
2007-ben ZMJV Önkormányzatával kötött megállapodás alapján üzemeltetője lett a Botfai Hűvös Kastélynak. Mindszenty Ifjúsági Ház néven olcsó díjkategóriájú ifjúsági szállás és rendezvény helyszínként hasznosítjuk az épületet. A fenntartás költségein felül a nyereség jól kiegészíti az szja 1%-ának felajánlásából származó bevételeket. Ugyanakkor a Mindszenty iskola diákjai átlagban havi 1 héten keresztül ingyen használhatják a létesítményt. Erdei iskolai programok, táborozás, hétvégi osztálykirándulások, szülői találkozók kedvelt színhelye lett Botfa.
Jogszabály változás miatt 2012 őszétől a Notre Dame Rend vette át a Ház fenntartását, üzemeltetését. Így ezen időponttól az alapítvány vállalkozási tevékenységét megszüntette, bevételei ismételten csak az adományokból és az szja 1%-ának felajánlásából származnak.
Ezért kérjük iskolánk barátait és gyermekei szüleit, támogassák alapítványunkat!
Minden jó szándékú adománnyal a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium működtetését segítik és ezzel hozzájárulnak a zalai gyermekek keresztény szellemiségű neveléséhez!
Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal nyílt ülést tart.
A kuratórium elnöki tisztét töltötték be:
1992-1999. Mária Katalin nővér
1999-2000. Csiszár Mária
2000-2010.Szecsányiné Pollák Györgyi
2010- 2012 Gerócs György
Jelenlegi elnök 2012- től: Sziráki István

A Mindszenty Iskoláért Alapítvány 1998-ban alapította a Mindszenty emlékérmet. E kitüntető díjat a nevelőtestület döntése alapján minden évben egy végzős nyolcadikos tanuló veheti át, aki példamutató lelkiségével, szorgalmával, versenyeken elért eredményeivel tűnik ki társai közül.

Mindszenty emlékéremmel díjazott tanulók:
1999. Hlavács Cecília
2000. Marx Anna
2001. Ruisz Kristóf
2002. Szlávicz Eszter
2003. László Eleonóra
2004. Hartwig Anna
2005. Tímár Zsófia
2006. Simon Judit
2007. Filinger Zsófia
2008. Zsoldos Zsombor
2009. Englert Virág
2010. Kovács Tekla
2011. Hornung Anna
2012. Hári Anna
2013. Foki Imre Bence
2014. Hornung Péter
2015. Seregélyes László
2016. Baki Florentin
2017. Császár Barnabás
2018. Dankó Orsolya
2019. Péter Eszter
2020. Simon Donát
2021. Seregélyes Mária

A Mindszenty Iskoláért Alapítvány 2002-ben végzős gimnazisták számára hasonló kritériumok alapján odaítélhető Notre Dame emlékérmet alapított.

Notre Dame emlékéremmel kitüntetett gimnazisták:
2003. Méhes Katalin
2004. Kovács Krisztina
2005. Tóth Anett
2006. Szlávicz Eszter
2007. Berta Kristóf
2008. Tóth Ágnes Diána és Osadczuk András
2010. Ott Virág
2011. Balogh Alexandra
2013. Korcsmár Flóra
2014. Pahocsa Júlia
2015. Hornung Anna
2016. Jóna Péter
2017. Muszil Eszter
2018. Radóczi Gvendolin
2020. Baki Florentin
2021. Muszil Ágnes

Az Alapítvány által iskolánknak nyújtott támogatások: