BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
  • Tanáraink
Tanáraink Megosztás

Intézményvezetés

Dr. Tóth Gábor PhD
igazgató

földrajz-történelem szakos középiskolai tanár, egyetemi docens
1999-től iskolánk tanára

 

Bereczné Takács Judit
igazgatóhelyettes

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német nyelvtanár, könyvtárostanár
2001 óta iskolánk tanára

Kocsis Zsuzsanna
igazgatóhelyettes

középiskolai hittanár és nevelőtanár, tanító, népművelés szakkollégium, hitoktató mentor

1995 óta iskolánk tanára

Szabó Lászlóné
igazgatóhelyettes

biológia-technika szakos tanár, német szakos nyelvtanár

pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus

1996 óta iskolánk tanára

Dr. Kürnyek Róbert PhD
pasztorális helynök, templomigazgató, főiskolai docens, igazgatóhelyettes

okleveles hittanár-nevelőtanár, mentálhigiénés lelkigondozó, hitoktató mentor

hittan munkacsoport vezetője

2016 óta hittanár iskolánkban

Tantestület

Antiné Kovács Csilla 
alsós humán munkaközösség vezetője

tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus

1994 óta iskolánk tanára

Baka Gabriella
angol nyelvi munkaközösség vezetője

angol-német nyelv szakos középiskolai tanár, hittanár, drámapedagógus, színházi szaknevelő
szakvizsgázott pedagógus

2003 óta iskolánk tanára

Balazsin Ivett Anikó

8.a osztály osztályfőnöke
matematika-fizika szakos tanár

2001 óta iskolánk tanára

Bangó Szilvia

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár
általános iskolai DÖK segítőtanár

2009 óta iskolánk tanára

Barna Máté

földrajz, történelem szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus

2004 óta iskolánk tanára

Belediné Baár Krisztina
alsós reál munkaközösség vezetője

tanító, gyógypedagógus

2021 óta iskolánk tanára

Bencze Tamás

középiskolai hittanár, hitoktató mentor

2003 óta iskolánk tanára

Bíró Ildikó
12.b osztály osztályfőnöke

matematika-kémia szakos középiskolai tanár

2011 óta iskolánk tanára

Bonczók-Tuboly Sára

angol-német fordító és tolmács
pedagógiai asszisztens

2022 óta iskolánk dolgozója

Császár Amina

tanító-testnevelés műveltségterülettel, katekéta-lelkipásztori munkatárs

2023 óta iskolánk dolgozója

Csordás-Kósa Szilvia
7.b osztály osztályfőnöke

tanító matematika műveltségterülettel, hitoktató, számítástechnika szakos tanár, matematika szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus

1996 óta iskolánk tanára

Csordás Róbert
természettudományi munkaközösség vezetője

biológia és földrajz szakos középiskolai tanár, szakközgazda 
pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő, tanügyigazgatási szakértő, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus

2007 óta iskolánk tanára 

Czémán Kinga
4.b osztály osztályfőnöke

tanító, hitoktató

1995 óta iskolánk tanára

Czibere Virág
francia nyelvtanár


napközis nevelő

2000 óta iskolánk tanára

Dr.Dankóné Mezőfi Andrea
5.a osztály osztályfőnöke

matematika-ének-zene szakos tanár

1993 óta iskolánk tanára

Farkas Fanni

angol-német szakos középiskolai tanár

2022 óta iskolánk tanára

Halász Gergely
7.a osztály osztályfőnöke

testnevelés szakos tanár, rekreációs szakember, kosárlabda edző

2001 óta iskolánk tanára

Háriné Mile Mária Mónika
gyógypedagógus

pszichopedagógia- szomatopedagógia, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
gyógypedagógus

2000 óta iskolánk tanára

Hertelendy Anett

matematika, fizika, informatika szakos középiskolai tanár
matematika-informatika munkaközösség vezetője

2018 óta iskolánk tanára

Holányiné Seres Ildikó
12.a osztály osztályfőnöke

fizika szakos középiskolai tanár, technika szakos tanár

2017 óta iskolánk tanára

Horváth András
11.c osztály osztályfőnöke

angol szakos középiskolai tanár, hittanár

2003 óta iskolánk tanára

Illés Csaba


10.c osztály osztályfőnöke

magyar-történelem szakos tanár, hittanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus, mentortanár
gimnáziumi DÖK segítő tanár

2011 óta iskolánk tanára

Dr. Illyés Zoltán PhD

biológus, biológia tanár, természetvédelmi szakértő, gombaszakellenőr és botanikus

2013 óta iskolánk tanára

Jáki-Takács Mária

matematika-fizika szakos középiskolai tanár

2008 óta iskolánk dolgozója

Józsefné Gyalogh Szilvia 
12.c osztály osztályfőnöke

angol nyelv és német nyelv szakos középiskolai tanár
Szakvizsgázott pedagógus
idegen nyelvi munkaközösség vezetője

2008 óta iskolánk tanára

Kádárné Kováts Ildikó 

10.b osztály osztályfőnöke

matematika, fizika szakos középiskolai tanár
rajz és vizuális kultúra szakos tanár

2020 óta iskolánk tanára

Kocsis Viktor 

angol nyelv szakos középiskolai tanár

2009 óta iskolánk tanára

Kovács Ferenc
6.b osztály osztályfőnöke
testnevelés munkacsoport vezetője

testnevelés szakos középiskolai tanár

2019 óta iskolánk tanára 

Kovács Lívia
10.a osztály osztályfőnöke

tanító, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

2005 óta iskolánk tanára

Kustán Tamás

matematika-kémia szakos középiskolai tanár

2001 óta iskolánk tanára

Lukács Letícia

angol szakos nyelvtanár

2018 óta iskolánk tanára

Mittermájer Vivien

testnevelés szakos középiskolai tanár, hittanár-nevelőtanár

2019 óta iskolánk tanára

Molnár Klára

tanító, rajz szakkollégium

2013 óta iskolánk tanára
 

Nátránné Kovács Éva
2.a osztály osztályfőnöke

tanító, hitoktató

1996 óta iskolánk tanára

Németh Csilla Tünde

matematika-fizika szakos tanár, matematika szakos középiskolai tanár
pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus

2002 óta iskolánk tanára

Németh Krisztina
1.b osztály osztályfőnöke

tanító, hitoktató

1996 óta iskolánk tanára 

Némethné Foki Ildikó

vizuális kultúra középiskolai tanár, földrajz tanár

2017 óta iskolánk tanára 

Némethné Tóth Zita3.a osztály osztályfőnöke

tanító, német műveltségterület, hitoktató
szakvizsgázott pedagógus

2011 óta iskolánk tanára 

Novákné Bődör Éva
3.b osztály osztályfőnöke

tanító, orosz műveltségterület

2008 óta iskolánk tanára 

Olasz Szabó Tímea 
6.a osztály osztályfőnöke

történelem, magyar szakos tanár,
történelem szakos középiskolai tanár,
mentortanár

2021 óta iskolánk tanára

Paál Edit
5.b osztály osztályfőnöke

matematika-informatika-technika szakos tanár

2022 óta iskolánk tanára

Paksa Gergelyné

tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterülettel, kántor

2015 óta iskolánk tanára 

Patkó Krisztián
9.b osztály osztályfőnöke

angol nyelv szakos középiskolai tanár

2014 óta iskolánk tanára 

Pál Gabriella

matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár, fizika szakos középiskolai tanár

1997 óta iskolánk tanára 

Payet Marie

francia szakos nyelvtanár

1999 óta iskolánk tanára 

Pék Edit
11.a osztály osztályfőnöke

biológia-technika szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus

2009 óta iskolánk tanára 

Ravadics Roland Gábor
11.b osztály osztályfőnöke

angol szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus

2007 óta iskolánk tanára 

Dr. Regényiné Györe Ildikó
8.b osztály osztályfőnöke

tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

1995 óta iskolánk tanára 

Mázsa-Révész Dóra

tanító-német műveltségterület, versenytánc sportoktató

2016 óta iskolánk tanára 

Simon Viktória
9.a osztály osztályfőnöke
francia - német szakos középiskolai nyelvtanár 
szakvizsgázott pedagógus

2002 óta iskolánk tanára 

Dr. Sinkóné Pintér Viktória

német nyelvtanár, testnevelés szakos tanár

2016 óta iskolánk tanára 

Siposné Bajzik Hajnalka Magdolna
2.b osztály osztályfőnöke

tanító, német szakos nyelvtanár

1995 óta iskolánk tanára 
 

Szilágyi Anita

angol szakos középiskolai tanár, angol szakos nyelvtanár, tanító, ének-zene műveltségterület
szakvizsgázott pedagógus

1993 óta iskolánk tanára 

Soós Julianna Lilla

tanító, matematika műveltségterülettel

2010 óta iskolánk tanára
 

Takács Katalin

informatika szakos középiskolai tanár

2023 óta iskolánk dolgozója

Tompa Ágnes
1.a osztáy osztályfőnöke

tanító-német műveltségterület

2000 óta iskolánk tanára 

Tóth Csilla
humán munkaközösség vezetője

magyar nyelv és irodalom-történelem szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus, mentortanár

2004 óta iskolánk tanára 
 

Tóth Ilona Katalin 
9.c osztály osztályfőnöke

magyar, német szakos középiskolai tanár

2021 óta iskolánk tanára

Tóth Zoltán Tamás

tanító, ének-zene szakos tanár, technika szakos középiskolai tanár

1997 óta iskolánk tanára

Vas Tünde

tanító-ember és társadalom műveltségterület, hittanár, gyógypedagógus
szakvizsgázott pedagógus

2006 óta iskolánk tanára 

Vasné Őry Zsuzsanna
4.a osztály osztályfőnöke

tanító
szakvizsgázott pedagógus

1993 óta iskolánk tanára 

Vissiné Berényi Edit

német-orosz szakos középiskolai tanár

2007 óta iskolánk tanára 

Virág Józsefné

tanító,német szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus

1999 óta iskolánk tanára 

Vonyóné Pass Márta

tanító, könyvtáros

2016 óta iskolánk tanára 

Stróber László

apátplébános, esperes, kanonok, hittanár

Holdosiné Zsirai Zsuzsanna

történelem-német nyelv szakos tanár

2022 óta iskolánk tanára

Fényképeinket a Varga Fotó készítette vargafoto.net