BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
  • Hitoktatás
  • Hitoktatás
  • Hitoktatás
  • Hitoktatás
  • Hitoktatás
  • Hitoktatás
  • Hitoktatás
  • Hitoktatás
  • Hitoktatás
  • Hitoktatás
Hitoktatás Megosztás
Iskolánkban a hittan-foglalkozásokon való részvétel minden diák számára kötelező. A heti 2 hittanóra órarendbe van építve. A református és evangélikus diákok hittan-oktatása az iskolán belül valósul meg, az egyéb felekezetekhez tartozó diákok hitoktatása egyéni egyeztetést követően történik. A diákok a többi tárgyhoz hasonlóan hittanból is érdemjegyet kapnak, amely a bizonyítványban is szerepel. A hittanórákat lelkipásztorok, illetve lelkészek, valamint szaktárgyi végzettséggel rendelkező pedagógusok tartják.Iskolánkban a hittan oktatás elsődleges célja nem csupán az ismeretek átadása, hanem a hit növelése az Istennel való kapcsolat erősítésén keresztül. A hittanórák így nem csupán az egyház tanításának megismerésére szorítkoznak, hanem a gyakorlati és lelki órákon keresztül a diákok lehetőséget kapnak önmaguk egyre jobb megismerésére és a Teremtővel való személyes kapcsolatuk erősítésére.
A hittanórákat kiegészítik az iskola lelki programjai és az iskolában működő lelki közösségek.

Hittanáraink:
Katolikus hittan:
Dr. Kürnyek Róbert iskolalelkész
Stróber László apátplébános
Bencze Tamás hittanár
Czémán Kinga hittanár
Kocsis Zsuzsanna hittanár
Nátránné Kovács Éva hittanár
Németh Krisztina hittanár
Némethné Tóth Zita hittanár

Református hittan:
Hodánics Péter lelkész
Hodánics Bíró Tünde lelkész
Dömötör Mónika hittanoktató (gyógypedagógus)
Sárgáné Heindl Lívia hittanoktató (nyugdíjas tanár)
Tóth Katalin hittanoktató (tanár)

Evangélikus hittan:
Zsugyel Kornél lelkész
Zsugyel-Klenovics Katalin lelkész
Koczor György
Németh Enikő Kinga
Fekete-Kállai Etelka