BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
 • "Tegyünk mindent szeretetből és szeretettel!"
  (Fourier Szent Péter)
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
Küldetésünk Megosztás

A kollégium, a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend által fenntartott zalaegerszegi Mindszenty József iskolai közösség része. Az általános iskolával és gimnáziummal egy épületben biztosítjuk a Mindszenty József Gimnáziumban tanuló, illetve oda felvételt nyert fiúk és leányok kollégiumi ellátását. A középiskolás diákok lakhatásának biztosításával segítjük a gimnáziumtól távolabb lakó családok gyermekeinek középszintű tanulmányait. A kollégium vár és fogad a közösségünk értékrendjére nyitott minden diákot, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. A különbözőségekkel - rendalapítónkhoz, Fourier Szent Péterhez hűen - barátságosan és szeretetreméltóan bánunk. Az eltérő érdeklődésű, világnézetű vagy vallású fiatalokkal közösen, a 14-19 éves korosztály életkori sajátosságai által hozott lehetőségek felhasználásával igyekszünk olyan közösségi környezetet kialakítani, amely teret ad a másokkal való párbeszédre, az egymás értékeinek megismerésére és elfogadására, valamint az önálló gondolkodás elősegítésére. A tanulás és a szabadidő eltöltése szeretetre és bizalomra épülő, vidám légkörben formálódó közösség keretében történik, mely az egyén érvényesülésének is teret enged. Intézményünk a keresztény élet értékeire alapozva személyi és tárgyi környezetet biztosít arra, hogy a fiatalok öntudatos, hiteles, a világ kihívásaival eredményesen megküzdő, hitüket megtartó, felelősen cselekvő nagykorú személyekké váljanak. A kollégiumi közösségünkbe belépő fiatal egyéniségének kibontakozását, jellemének alakítását a fent megfogalmazott mottó szellemében végezzük: "szeretetből és szeretettel".