BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
 • "Tegyünk mindent szeretetből és szeretettel!"
  (Fourier Szent Péter)
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
 • Küldetésünk
Küldetésünk Megosztás
A kollégium a zalaegerszegi középiskolák mindegyikéből fogad diákokat, segítve ezzel az oktatási intézményektől távolabb lakó családok gyermekeinek tanulását. A különböző képzésekből: gimnáziumokból, szakgimnáziumokból, szakiskolákból érkező tanulók adnak alapot arra, hogy közösségi életünk sokszínű legyen. A különbözőségekkel - rendalapítónkhoz, Fourier Szent Péterhez hűen - barátságosan és szeretetreméltóan bánunk. Az eltérő érdeklődésű, világnézetű vagy vallású fiatalokkal közösen, a 14-19 éves korosztály életkori sajátosságai által hozott lehetőségek felhasználásával igyekszünk olyan közösségi környezetet kialakítani, amely teret ad a másokkal való párbeszédre, az egymás értékeinek megismerésére és elfogadására, valamint az önálló gondolkodás elősegítésére. Intézményünk a keresztény élet értékeire alapozva személyi és tárgyi környezetet biztosít arra, hogy a fiatalok öntudatos, hiteles, a világ kihívásaival eredményesen megküzdő, hitüket megtartó, felelősen cselekvő nagykorú személyekké váljanak.
A kollégiumi közösségünkbe belépő fiatal egyéniségének kibontakozását, jellemének alakítását a fent megfogalmazott mottó szellemében végezzük: "szeretetből és szeretettel".