BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
  • Intézményünk
Intézményünk Megosztás

Kedves Szülők!

Kedves Látogató!


Szeretettel köszöntjük a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium honlapján, ahol betekintést nyerhet intézményünk életébe.

Iskolánk római katolikus szellemiségű oktatási intézmény, amelyet a több mint 400 éves történelmi múltra visszatekintő és négy világrész 16 országában iskolákat fenntartó, francia gyökerű Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend alapított és működtet.

- Értelmet adok neked, és megtanítalak az útra, amelyen járnod kell - (Zsolt 32,8)

A 32. zsoltár idézett sora egy mondatban kifejezi iskolánk célját és küldetését, amely az alapítók és a keresztény ökumené szellemében nyitott a történelmi felekezetek hívei és a hitüket még keresők számára is.

Oldalaink olyan közérdekű, hasznos és érdekes információkat tartalmaznak, amelyek remélhetőleg megkönnyítik az érdeklődők, a jelenlegi és a leendő tanulóink és szüleik eligazodását és tájékozódását iskolánk életében.
Megismerhetik iskolánk szervezeti egységeit, pedagógiai munkánkat, alapdokumentumainkat.
Tájékoztatást nyújtunk a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekről, az elért eredményeinkről, hitéletünkről, aktuális híreinkről, programjainkról és eseményeinkről. Diákjaink a tantárgyi oldalakon segítséget kaphatnak a tanuláshoz, a tanulmányi versenyekre és az érettségi vizsgára való felkészüléshez.

Kellemes időtöltést és eredményes barangolást kívánunk!


A Notre Dame Rend és a Mindszenty közösség nevében:

Françoise Debeaupte
rendfőnökIskolánk rövid története az alapítástól az újrakezdésig


A Mindszenty Iskola a Notre Dame nővérek 1948-ban államosított leánynevelő intézetének ill. tanítóképzőjének utódja.
A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend által fenntartott intézmény méltó módon Mindszenty József nevét viseli. 1928-ban, zalaegerszegi plébánossága idején, az ő kezdeményezésére telepedett le Zalaegerszegen a Notre Dame női szerzetesrend, s kezdte meg működését 1929-ben a leányokat nevelő elemi, polgári iskola, a tanítóképző és a 100 fős internátus. Mindszenty (Pehm) József szinte a saját iskolájának tekintette az egyre virágzó intézményt. Kezdetben az elemi iskola igazgatójaként, később - egészen veszprémi püspökké való kinevezéséig, 1944-ig - a hitéletben való aktív részvételével támogatta, segítette az itt folyó áldásos munkát. A bíboros későbbi üldöztetése idején országos napilapok is úgy emlegették az iskolát, mint "Mindszenty legkedvesebb iskolájá"-t.

Feloszlatás

Az 1950-ben feloszlatott Notre Dame Rend, a rendszerváltást követő években, újrakezdte szerzetesi működését. A nővérek idős koruk ellenére is vállalták, hogy újra betölthessék szerzetesi szolgálatuk eredeti célját, az ifjúság keresztény nevelését, oktatását. Kezdetben csak az épület egyharmad részét kapták vissza, azonban 1993. szeptemberében így is megnyithatta kapuit a felmenő rendszerű, koedukált, katolikus szellemiségű általános iskola.

Újrakezdés

A nagy nap, az újraszentelés és az első tanévkezdés 1993. augusztus 28-ra esett. 64 évvel az épület és az intézmény felszentelése után ismét élet töltötte be a falakat. Híres közéleti személyiségek tisztelték meg az első ünnepi szentmisét: Stephane Marie generális anya, dr. Konkoly István megyés püspök, Habsburg Mihály főherceg és felesége, Christine főhercegnő, dr. Korzenszky Richárd bencés perjel, dr. Szabó Ferenc jezsuita teológus, író, Sarlós Mihály, az utolsó zárdalelkész, és még sokan mások. Angelo Acerbi apostoli nuncius külön levélben köszöntötte az egybegyűlteket:
-Őszinte örömmel tölt el, hogy egy újabb női szerzetesközösség kezdi újra az Egyház és a magyar nép szolgálatát. Ugyancsak dicséretesnek tartom, hogy tevékenységük által a vértanú főpap, Mindszenty József bíboros emlékét is tisztelni és terjeszteni akarják. Imádságomban megemlékezem a közösségről, és tevékenységükre Isten bőséges áldását kérem."
Kurucz Mária Katalin rendfőnöknő köszöntőjében a következőket mondta: - Hálánk első szava Urunkhoz, Istenünkhöz száll, aki gondviselő jóságában engedte megérnünk ezt a napot, amikor még elmondhatjuk: a tőből levágott fa friss hajtásokat hoz, s mi, a Rend utolsó tagjai még átadhatjuk égő fáklyánkat az új nemzedéknek."
Az ünnepélyes szentmise után a történelmi esemény emlékére a generális anya és Habsburg Mihály két kis olajfát ültetett el a kertben a rendi, a nemzeti egység és az európaiság jegyében.