BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
  • Iskolalelkészség
  • Iskolalelkészség
  • Iskolalelkészség
  • Iskolalelkészség
  • Iskolalelkészség
  • Iskolalelkészség
  • Iskolalelkészség
  • Iskolalelkészség
  • Iskolalelkészség
  • Iskolalelkészség
Iskolalelkészség Megosztás
Az iskolánkat fenntartó Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend a katolikus egyház pápai jogú szerzetesi közössége. Így oktatói-nevelő munkánkat, az iskola lelkületét és hétköznapjainkat messzemenően meghatározza a katolikus egyház tanítása és az ahhoz való hűség. Munkánk során bőségesen merítünk egyházunk évezredes hagyományából, a II- Vatikáni Zsinat tanításából, valamint a Notre Dame Rend pedagógiai és lelki hagyományából.
A két szent rendalapító: Fourier Szent Péter és Boldog Alexia Le Clerc pedagógiájára és lelkiségére épül ma is iskolai lelkiségünk. A Notre Dame Rend nevelési projektje a Tour de main - A mi mesterfogásunk elnevezésű rendi dokumentumban található. Ennek négy fő pontja mentén épül fel a mi munkánk is:

1. Bekapcsolódni az Egyház és a Notre Dame Rend történetébe
2. A rendelkezésre álló forrásokból táplálkozni, s mégis megmaradni a 21. század emberének
3. Közösséget teremteni nevelési elvünk köré, melynek célja a teljes ember formálása
4. Minden embert segíteni, hogy hivatására rátaláljon

Iskolánk ökumenikus szellemben és lelkületben működik, örömmel látjuk a más felekezetekhez tartozó diákokat is. Mindenki felé nyitottak vagyunk, aki tiszteletben tartja intézményünk katolikus szellemiségét és a szent rendalapítók pedagógiájára épülő nevelési elveit.
Intézményünkben Iskolalelkészség működik, helyben lakó iskolalelkésszel, aki a Notre Dame nővérek szándéka szerint koordinálja az iskolai hitoktatást és az iskola lelki életét.
 Iskolánkban nyilvános kápolna is található, amelyben minden nap van szentmise.
 Az Iskolalelkészség működésének jogi kereteit az iskolakápolnához kapcsolódó Szent Kereszt Templomigazgatóság teremti meg, amelynek templomigazgatója az iskola lelkésze.